Het goede doel

Water...


Het geld wat we inzamelen wordt geschonken aan een project van Oxfam Novib. Deze organisatie zet zich in voor de armste landen ter wereld. Het project bestaat uit het bouwen van een regenwaterput in Gambia

De lokale bevolking heeft nauwelijks toegang tot sociale basisvoorzieningen zoals drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs terwijl juist deze voorzieningen een voorwaarde zijn voor het doorbreken van de vicieuze armoedecirkel. Het droge klimaat met wisselvallige regenval maakt van Gambia een kwetsbaar land. Meer dan de helft van de inwoners leeft onder de armoedegrens.

Om aan de vraag naar voldoende en kwalitatief goed water voor het vee, de landbouw en de mensen te voldoen en als basis voor verdere ontwikkelingsactiviteiten worden jaarlijks vier drinkwaterputten geslagen. Daarnaast komen er speciale drinkplaatsen voor het vee en wordt geprobeerd het weinige regenwater zo optimaal mogelijk te benutten door het bouwen van wateropvang reservoirs. Deze putten dienen om het regenwater dat in de omgeving van de put valt, op te vangen en om verdamping tegen te gaan. Het water wordt door middel van dijkjes naar de putten geleid. In de langbouwgebieden wordt geprobeerd daling van het grondwaterpeil tegen te gaan. Dit doet men door efficiŽnt gebruik te maken van oppervlakte- en regenwater waardoor een verdere daling van het grondwaterpeil als gevolg van irrigatie wordt verkomen.

De regenwaterput kost ruim Ä 26.000,-. Alle bedragen zijn inclusief het geofysisch onderzoek voorafgaand aan de bouw. Aan het einde van het project krijgen ruim 25.000 mensen toegang tot schoon drinkwater. Ook hebben veetelers hun eigen drenkplaatsen voor het vee en landbouwers toegang tot irrigatiewater.